dimecres, 7 d’abril del 2010

El projecte de decret d'autonomia dels centres educatius

[en desplegament dels articles 90-103 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació]

El passat 24 de març, després de nou sessions setmanals de la Comissió de Programació, Construcció i Equipament entre el 20 de gener i el 17 de març, el Ple del Consell Escolar de Catalunya va aprovar el Dictamen 1/2010, sobre el projecte de decret d'autonomia dels centres educatius. Som davant un dels primers desplegaments reglamentaris de la LEC, del qual vull destacar en la nota d'avui les novetats següents:

1) És la primera vegada que el Govern de la Generalitat regula, per decret, l'autonomia dels centres educatius, a diferència de la normativa anterior sobre la matèria (que quedarà derogada quan entri en vigor la nova norma) en què es desenvolupava l'organització dels centres mitjançant "reglaments orgànics" de les diferents tipologies de centres;

2) També és nou el fet que un mateix decret reguli l'autonomia dels centres públics i dels centres concertats al llarg dels títols 1 i 4 del projecte, dedicats, respectivament, a l'exercici de l'autonomia i a l'avaluació dels centres que conformen el Servei d'Educació de Catalunya;

3) Per primera vegada una única norma desplega l'organització de tot tipus de centres públics, ja que s'aplica als diferents nivells educatius: educació infantil i primària, secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, arts plàstiques i disseny, ensenyaments d'idiomes, educació d'adults… Cal destacar, per tant, el fet que una mateixa norma reguli l'autonomia de tots els centres públics en els àmbits pedagògic, organitzatiu i de gestió de recursos humans i materials, quan fins ara la regulació organitzativa dels centres públics s'havia fet en normes separades, en funció dels diferents nivells educatius.

4) El decret introdueix un nou model d'organització dels centres, basat en el desenvolupament del projecte educatiu, amb molt menys detall que la normativa anterior i, per tant, deixa a cada centre amplis marges d'autonomia per a dissenyar i adequar l'estructura organitzativa pròpia a les seves necessitats i entorn educatius. S'estableixen també mecanismes de control davant la comunitat escolar del centre i de l'administració educativa.

Som davant un model flexible, que permet als centres un espai propi per a definir les regles internes d'organització i de gestió del centre. El decret defineix els instruments educatius del centre que permeten desenvolupar l'autonomia organitzativa, pedagògica i de gestió dels seus recursos, i atribueix funcions als principals òrgans unipersonals i col·legiats dels centres, sense que resulti una regulació tancada i uniforme per a tots els centres, ja que cada centre l'haurà de concretar i definir en el seu projecte educatiu i altres instruments educatius, en especial a través de la seva estructura organitzativa.

El decret preveu un termini ampli de temps per tal que els centres puguin adaptar, si ho consideren necessari, les seves estructures organitzatives actuals, que també poden mantenir, ja que el decret no comporta un trencament amb la situació actual.

En definitiva, l'objectiu del projecte de decret d'autonomia dels centres és acostar la normativa organitzativa dels nostres centres educatius a la majoria dels països europeus i de l'OCDE, que des de fa temps han implantat mesures de suport del lideratge i de la professionalitat de les direccions i que han incrementat la capacitat d'actuació dels centres dins d'un marge ampli d'autonomia i de presa de decisions per part dels diferents responsables dels centres.

1 comentari:

 1. Felicitats pel bloc Alberto, és d'alta qualitat tècnica i molt instructiu.

  Pel que fa a l'autonomia de centres, i sense volen entrar en profunditat, crec que caldria garantir:
  1. Que permeti una adaptació amplia a la situació contextual de cada centre educatiu (aspecte sobre el que crec que no hi haurà discrepància).
  2. Que aquesta situació contextual diferenciada també comporti l'assignació dels recursos compensatoris (sobre el que dubto que es tingui el consens i la voluntat).

  A tall d'exemple: Com és que els centres considerats fins fa poc CAEP i que han entrat a la convocatòria de PAC'09 ha estat els únics exclosos de dotació econòmica per a poder desenvolupar-los? Sembla el món a l'inreves. En tot cas hauria de ser tot el contrari, no?

  Sóc una persona molt oberta al canvi i comparteixo el plantejament inicial dels decrets que estan posant-se en marxa, però em plana la sospita de què puguin reduir-se a "una transferència de competències sense transferir TOTS els recursos necessaris". El Departament que també fa seu aquest plantejament en la negociació política, espero que no el traslladi als seus administrats.

  Una salutació.

  ResponElimina